Eksistentiel psykologi

Vi kan alle komme ud for kriser og faser i vores liv, hvor vi oplever, at benene bliver slået væk under os. F.eks. når vi mister nogen eller noget - det kan være nærtstående personer, jobbet, boligen, helbredet eller éns økonomiske fundament. Eller det kan være i overgangen mellem livsfaser - fra barn til voksen, midtvejs i livet, når børnene flytter hjemmefra, og når vi går på pension. Man kan også komme ud for traumatiske hændelser eller ulykker.

Og vi kan på disse tidspunkter blive konfronteret med nogle grundlæggende livsvilkår, som påvirker vores eksistens og tilværelse dybt. Eller med andre ord eksistentielle grundvilkår som f.eks.:

Når disse vilkår bliver nærværende, er der brug for at forholde sig til dem og finde måder at rumme dem på og komme videre.