Konsekvenser

Man kan være ramt af stress i større eller mindre grad. Men det er vigtigt at tage sig selv alvorligt, når man mærker stressen banke på. For når man først føler sig drænet og har svært ved at klare hverdagen, og det også begynder at gå ud over det fysiske helbred, kan det have store omkostninger for éns livskvalitet og helbred på længere sigt.

Hvis stress får lov at blive langvarig, øger det risikoen for at blive ramt af f.eks. depression og hjerte-kar-sygdomme. Og det kan være svært at komme tilbage til sit gamle funktionsniveau, hvilket kan have store konsekvenser både for én arbejdsevne og evnen til at fungere godt privat og socialt.  

En faktor, der også kan spille ind, når man bliver ramt af stress, er, at det kan være forbundet med følelsen af skam. Skam over, at man ikke kan klare det hele mere og i værste fald må sygemeldes. Og måske skyld og skam over, hvis det indebærer, at andre omkring én - f.eks. i familien eller på jobbet - må overtage éns opgaver i en periode og derved bliver ekstra belastet.